Databeskyttelseserklæring og samtykke til anvendelse af data hos www.gruslevering.dk

Databeskyttelse er en tillidssag, og din tillid er vigtig for os. For at du kan føle sig sikker, når du besøger vores websider, overholder vi de lovmæssige bestemmelser strengt ved behandlingen af dine personfølsomme oplysninger, og vil gerne her informere dig om vores indsamling og anvendelse af data. Den efterfølgende databeskyttelseserklæring forklarer dig, hvilke oplysninger om dig der indsamles på vores websider, og om hvilke af disse data vi behandler på hvilke måder, og hvem du kan henvende dig til ved evt. anliggender.

1. Ansvarlige organ og rettigheder for de berørte

Det ansvarlige organ for indsamling, behandling og anvendelse af dine personfølsomme oplysninger i henhold til den føderale lovgivning om databeskyttelse er gruslevering SE (i det følgende: gruslevering). gruslevering kan som ansvarligt organ nås via nedenstående kontaktoplysninger:

– Via post til: Kærvang materialer, Tylstrupvej 4, 9382 Tylstrup

– Telefax: +45 40360969

– E-mail: info@kaervangmaterialer.dk

Du kan til enhver tid modtage gratis information om de oplysninger, vi har gemt om dig, samt gøre din ret til berigtigelse, spærring eller sletning af dine oplysninger gældende. I dette tilfælde skal du henvende dig via de ovennævnte kontaktoplysninger.

Såfremt du helt eller delvist og i henhold til disse databeskyttelsesbestemmelser vil gøre indsigelse mod grusleverings indsamling, behandling eller anvendelse af dine oplysninger, kan du ligeledes rette din indsigelse via e-mail, fax eller brev og via de ovennævnte kontaktoplysninger.

2. Indsamling, behandling og anvendelse af personfølsomme oplysninger

Personfølsomme oplysninger er angivelser af saglige eller personlige forhold for en bestemt eller identificerbar naturlig person. Herunder hører eksempelvis dit navn, dit telefonnummer, din adresse såvel som samtlige lagerdata, som du meddeler os ved tilmeldingen og ved oprettelse af din kundekonto.

2.1 Kundekonto

Vi opretter en kundekonto til alle kunder, som tilmelder sig hos os via funktionen ”Tilmeld nu”, dvs. en direkte, passwordbeskyttet adgang til deres gemte lagerdata hos os. Her kan du blandt andet se oplysninger om dine afsluttede, åbne og for nyligt fremsende bestillinger eller administrere dine personlige oplysninger og nyhedsbrevet.

2.1.1 Oprettelse af en kundekonto

Følgende oplysninger er obligatoriske at angive ved tilmeldingen til en kundekonto (obligatoriske angivelser):

– Din e-mailadresse

– Dit password

– Dit fornavn

– Dit efternavn

– Samtykke til databeskyttelsesbestemmelser

Du skal først angive din faktura- samt leveringsadresse, når du gennemfører en bestilling. Til din bestilling har vi brug for korrekte navne-, adresse- og betalingsoplysninger for dig. Vi har brug for din e-mail, så vi kan bekræfte modtagelsen af din bestilling og forsendelsen af denne samt generelt, så vi kan kommunikere med dig. Vi bruger desuden din e-mailadresse til din identifikation (som loginnavn), når du logger ind på din kundekonto.

2.1.2. Anvendelse af kundekontoen

Du kan bruge din gruslevering kundekonto til at logge ind på gruslevering Online. Derudover kan du også bruge kundekontoen til at finde din købshistorik. Vi vil kun videregive dine oplysninger til disse tjenester, hvis du logger ind der.

Såfremt du ikke logger ud af din kundekonto, forbliver du automatisk logget ind. Denne funktion gør det muligt at anvende en del af vores tjenester (f.eks. ”Ønskeliste”), selv uden et nyt login på kundekontoen. Af sikkerhedsmæssige årsager anmodes du dog endnu en gang om at angive dit password, hvis eksempelvis dine personlige oplysninger skal ændres, eller du gerne vil afgive en bestilling.

2.2 Indsamling, behandling og anvendelse af dine personfølsomme oplysninger

Vi indsamler, gemmer og behandler dine oplysninger for den samlede afvikling af dit køb, herunder eventuelt senere ydelser til vores services (for eksempel: ‚Mine præferencer‘), den tekniske administration, egne marketingformål (mere information om dette under punkt 2.3) samt til hindring af strafbare handlinger og bedrageri. Dine personfølsomme oplysninger videregives kun til tredjepart for så vidt dette er tilladt ifølge loven, herunder til afvikling af aftaler eller afregning, til marketingformål eller hvis du har indvilliget i dette på forhånd. Som en del af bestillingsafviklingen modtager for eksempel de tjenesteudbydere, der anvendes af os (som f.eks. transportvirksomheder, logistikvirksomheder og banker), de nødvendige data til afvikling af bestilling og ordrer. De således videregivne oplysninger må udelukkende anvendes af vores tjenesteudbydere til opfyldelse af deres opgaver i denne forbindelse.

2.3 Anvendelse af dine oplysninger til annonceringsformål

Udover behandlingen af dine oplysninger til afvikling af dit køb hos gruslevering, anvender vi også dine oplysninger til de følgende formål: At forbedre din købsoplevelse permanent og udforme den brugervenligt og individuelt til dig; at kommunikere med dig om dine bestillinger samt om bestemte produkter eller marketingkampagner; og at anbefale produkter eller tjenesteydelser til dig, som kunne have din interesse.

Til dette bruger vi forhåndenværende informationer, som eksempelvis bekræftelser af modtagelse og læsning af e-mails, informationer om den enhed, der anvendes af dig, din forbindelse til internettet, operativsystem og platform, dato og tid for besøget på hjemmesiden, eller produkter du har kigget på samt informationer, som vi har modtaget fra dig (herunder automatisk formidlede eller genererede informationer). Derudover anvender vi også din bestillingshistorik.

Du kan til enhver tid helt eller delvist gøre indsigelse mod anvendelsen af dine personfølsomme oplysninger til annonceringsformål, uden at der opstår andre formidlingsomkostninger end omkostningerne ifølge basistarifferne. En meddelelse i tekstform via kontaktoplysningerne, som nævnes under Punkt 1 (f.eks. e-mail, fax, brev) er tilstrækkeligt til dette.

2.3.1 Nyhedsbrev

Til fremsendelse af nyhedsbrevet anvender vi den e-mailadresse, du har angivet, og kræver til dette din bekræftelse på at du, som indehaver af e-mailadressen, er indforstået med modtagelsen.

Skulle du senere hen ikke længere ønske at modtage nyhedsbreve fra os, kan du til enhver tid frasige dig dette, uden at der opstår andre formidlingsomkostninger end omkostningerne ifølge basistarifferne. En meddelelse i tekstform via kontaktoplysningerne, som nævnes under Punkt 1 (f.eks. e-mail, fax, brev) er tilstrækkeligt til dette. Du finder naturligvis også et link til afmelding i hvert nyhedsbrev.

2.3.2 Produktanbefalinger via e-mail

Hvis du har gennemført et køb på gruslevering, modtager du jævnligt produktanbefalinger fra os via e-mail. Disse produktanbefalinger modtager du fra os uafhængigt af, om du har abonneret på et nyhedsbrev. Vi vil gerne på denne måde give dig informationer om produkter fra vores tilbud, som kunne have interesse for dig på baggrund af dine seneste køb hos os. Såfremt du ikke ønsker at modtage produktanbefalinger eller i det hele taget ikke længere ønsker at modtage annonceringsrelaterede meddelelser fra os, kan du til enhver tid frasige dig dette, uden at der opstår andre formidlingsomkostninger end omkostningerne ifølge basistarifferne. En meddelelse i tekstform via kontaktoplysningerne, som nævnes under Punkt 1 (f.eks. e-mail, fax, brev) er tilstrækkeligt til dette. Du finder naturligvis også et link til afmelding i hver e-mail.

2.3.3 Bannerannoncering

Vi bruger også de indsamlede oplysninger under dit besøg til at vise dig såkaldte bannerannoncer. Her drejer det sig om visning af annoncer, som vi tilkobler på tredjepartssider. Dette sker for det meste ved anvendelse af såkaldte cookies eller pixels. Det er vores mål at udforme annoncetilbuddet mere anvendeligt og interessant, og derfor ser du i forbindelse med bannerannonceringen fortrinsvis produkter, som du allerede har set på vores side, eller produkter, som ligner de produkter du har set (såkaldt retargeting). Som en del af bannerannonceringen arbejder vi udelukkende med pseudonyme data; informationer i klart sprog om din person (f.eks. dit navn eller din e-mailadresse) indsættes ikke i cookies.

Du finder yderligere informationer om cookies, pixels og retargeting under Punkt 4 og Punkt 7 i disse bestemmelser.

2.3.4 Konkurrencer, markedsresearch og opinionsundersøgelser

Ved konkurrencer anvender vi dine oplysninger til underretning om gevinster og til annoncering af vores tilbud. Du finder detaljerede indikationer i deltagelsesbetingelserne for den pågældende konkurrence.

Vi anvender derudover dine oplysninger til markedsresearch og opinionsundersøgelser. De oplysninger, der indsamles som en del af markedsresearch og opinionsundersøgelser, anvendes ikke af os til annonceringsrelaterede formål. Du finder detaljerede indikationer (særligt om analyse af dine angivelser) som en del af den pågældende spørgeundersøgelse hhv. der, hvor du foretager dine angivelser. Dine svar på spørgeundersøgelser videregives ikke til tredjepart og offentliggøres ikke.

Du kan til enhver tid helt eller delvist gøre indsigelse mod anvendelsen af oplysninger til markedsresearch og opinionsundersøgelser, uden at der opstår andre formidlingsomkostninger end omkostningerne ifølge basistarifferne. En meddelelse i tekstform via kontaktoplysningerne, som nævnes under Punkt 1 (f.eks. e-mail, fax, brev) er tilstrækkeligt til dette. Du finder naturligvis også et link til afmelding i alle e-mails vedrørende spørgeundersøgelser.

3. Cookies

En accept af cookies er ikke en forudsætning for et besøg på vores websider. Vi henviser dog til, at vores website og service kun indeholder begrænsede funktionaliteter, hvis du ikke tillader os at indsætte cookies.

Hvad er cookies?

Cookies er små filer, som gemmes på din harddisk, og som gemmer bestemte indstillinger og oplysninger til udveksling med vores system via din browser. Man skelner grundlæggende mellem 2 forskellige typer cookies, såkaldte session-cookies, som slettes, så snart du lukker din browser, og midlertidige/permanente cookies, der gemmes i et længere tidsrum eller ubegrænset på din harddisk. Denne lagring hjælper os med at udforme vores websider og vores tilbud til dig tilsvarende, og letter din anvendelse, da eksempelvis bestemte angivelser fra dig gemmes således, at du ikke hele tiden skal gentage dem.

Hvilke cookies anvender gruslevering?

De fleste af de cookies, der anvendes af os, slettes automatisk igen efter afslutningen af din browser-session (deraf navnet session-cookies). Session-cookies kræves for eksempel til at kunne tilbyde dig funktionen Indkøbskurv på tværs af flere sider. Derudover anvender vi også cookies, som forbliver på din harddisk. Ved et yderligere besøg identificeres det således automatisk, at du allerede har været hos os, og hvilke indlæsninger og indstillinger du foretrækker. Disse midlertidige eller også permanente cookies (levetid fra 1 måned og op til 10 år) gemmes på din harddisk og slettes af sig selv efter den fastsatte tid. Særligt disse cookies bruges til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektiv og sikkert. Takket være disse filer er det eksempelvis muligt at du modtager informationer på siden, der er specielt afstemt til dine interesser. Det eneste formål for disse cookies består i at tilpasse vores tilbud til dine kundeønsker bedst muligt og at gøre det så behageligt som muligt for dig at surfe på nettet hos os.

Hvilke oplysninger gemmes i cookies?

I de cookies, der anvendes af gruslevering, gemmes udelukkende pseudonyme oplysninger. Ved aktivering af en cookie tildeles denne et identifikationsnummer, og en tilordning af dine personfølsomme oplysninger til dette identifikationsnummer foretages ikke. Dit navn, din IP-adresse eller lignende data, som kunne muliggøre en direkte tilordning af denne cookie til dig, indsættes ikke i denne cookie. På baggrund af cookie-teknologien modtager vi udelukkende pseudonymiserede informationer, for eksempel om hvilke sider der besøges i vores shop, hvilke produkter, der ses, etc.

Hvad er onsite targeting?

På grusleverings websider indsamles data til optimering af vores annoncering og det samlede online tilbud på basis af en cookie-teknologi. Disse data anvendes ikke til at identificere dig personligt, men bruges udelukkende til en pseudonym analyse af brugen af hjemmesiden. Med denne teknologi kan vi præsentere dig for annoncering og/eller særlige tilbud og services, hvis indhold er baseret på informationer, der er opnået i sammenhæng med clickstream-analysen (for eksempel annoncering, der er rettet mod, at der i de seneste dage udelukkende blev set på sportssko). Målet for os er derved at udforme vores online tilbud så attraktivt som muligt for dig, og at præsentere annoncering for dig, som svarer til dine interesseområder.

Findes der også cookies fra tredjepartsudbydere (såkaldte third party-cookies)?

gruslevering betjener sig af enkelte annoncepartnere, som hjælper med at udforme internettilbuddet og websiderne, så de er mere interessante for dig. Derfor gemmes der ved et besøg på websiderne også cookies fra partnervirksomheder på din harddisk. Her drejer det sig om midlertidige/permanente cookies, som automatisk slettes efter den fastsatte tid. Disse midlertidige eller også permanente cookies (levetid fra 14 dage og op til 10 år) gemmes på din harddisk og slettes af sig selv efter den fastsatte tid. Også cookies fra vores partnervirksomheder indeholder udelukkende pseudonyme, og for det meste endda anonyme, data. Her drejer det sig eksempelvis om data for hvilke produkter du har set på, om noget blev købt, hvilke produkter der blev søgt efter, etc. Og her registrerer enkelte af vores annoncepartnere også via websiderne informationer om, hvilke sider du har besøgt forinden eller hvilke produkter du eksempelvis har interesseret dig for, for således at kunne vise dig den annoncering, der svarer bedst muligt til dine interesser.

Retargeting

Vores websider anvender her såkaldte retargeting-teknologier. Vi bruger disse teknologier til at udforme internettilbuddet, så det er mere interessant for dig. Denne teknik gør det muligt at henvende sig til brugere, der allerede har interesseret sig for vores shop og vores produkter, med annoncering på vores partneres websites. Vi er overbeviste om, at en visning af en brugertilpasset, interesserelateret annonce som regel er mere interessant for internetbrugeren end annoncer, der ikke besidder en sådan personlig reference. Visningen af disse annonceringsmidler på vores partneres sider finder sted på basis af en cookie-teknologi og en analyse af den hidtidige brugeradfærd. Denne form for annoncering sker fuldkommen i pseudonym form.

Ved anvendelse af vores side indsættes cookies og dermed indsamles, gemmes og anvendes oplysninger om dig. Ydermere gemmes dine oplysninger i cookies efter afslutningen af din browser-session og kan eksempelvis hentes igen ved dit næste besøg på websiderne.

Hvordan kan man hindre lagringen af cookies?

I din browser kan du indstille at cookies kun accepteres, hvis du giver samtykke til dem, og således forhindre en yderligere indsættelse af cookies i fremtiden. Hvis du kun vil acceptere gruslevering-cookies, men ikke cookies fra vores tjenesteudbydere og partnere, kan du vælge indstillingen “Blokér cookies fra tredjepartsudbydere” i din browser.

Som regel kan du i menubjælken i din webbrowser via hjælpefunktionen se, hvordan du afviser nye cookies, og frakoble cookies, som allerede er modtaget.

4. Logfiler

Ved hver adgang til grusleverings sider formidles data om brugen via den pågældende internetbrowser og gemmes i protokolfiler, de såkaldte server-logfiler. De herved lagrede dataposter indeholder de følgende data: Dato og klokkeslæt for hentningen, navnet på den hentede side, IP-adresse, referrer-URL (oprindelses-URL, hvorfra du er kommet til websiderne), den overførte datamængde, samt produkt- og versionsinformationer for den anvendte browser. Vi analyserer disse logfil-dataposter, for at forbedre vores tilbud og gruslevering-shoppen yderligere og for at gøre dem mere brugervenlige, for hurtigere at finde og afhjælpe fejl samt for at styre serverkapacitet. Samtidig bruger vi logfil-dataposterne til at afværge angreb på vores gruslevering-shop, f.eks. i form af såkaldte Distributed Denial of Service-Attacks, som sigter mod at blokere adgangen til vores gruslevering-shop via en overbelastning af forespørgsler.

5. Webanalyse

For konstant at forbedre og optimere vores tilbud, anvender vi såkaldte tracking-teknologier. Til dette formål anvender vi tjenesteydelserne fra Google Analytics og Webtrekk.

5.1 Google Analytics

Dette website benytter Google (Universal) Analytics, en webanalysetjeneste under Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics anvender metoder, som muliggør en analyse af din anvendelse af websitet, som for eksempel såkaldte „cookies“, tekstfiler, der gemmes på din computer. De genererede informationer om din anvendelse af dette website overføres som regel til en server hos Google i USA og gemmes der. På grund af aktiveringen af IP-anonymiseringen på dette website forkortes dermed IP-adressen før fremsendelse inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater under aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes der. Den anonymiserede IP-adresse, der fremsendes fra din browser som en del af Google Analytics, sammenføres ikke med andre data hos Google.

Du kan hindre registreringen af de oplysninger, der genereres af denne cookie og refererer til din brug af websitet (inkl. din IP-adresse), til Google samt behandlingen af disse oplysninger hos Google, ved at downloade og installere den tilgængelige browser-plugin via det følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk.

Alternativt til denne browser-plugin kan du klikke på dette link, for at hindre registreringen hos Google Analytics i fremtiden på dette website. Derved indsættes en opt out-cookie på din enhed. Sletter du dine cookies, skal du klikke på linket igen.

Man kan til enhver tid gøre indsigelse mod dataindsamling og -lagring via gruslevering.dk.

Via bekræftelse på linket indsættes en såkaldt opt out-cookie på dit datamedium. Denne cookie har en gyldighed på 5 år. Bemærk venligst, at en sletning af samtlige cookies på din computer også medfører sletning af denne opt out-cookie, dvs., hvis du fortsat vil gøre indsigelse mod den anonymiserede dataindsamling via Webtrekk, skal du indsætte denne opt out-cookie igen. Denne opt out-cookie er sat pr. browser og computer. Hvis du besøger vores websider hjemmefra og på arbejdet eller med forskellige browsere, skal du aktivere denne opt out-cookie i de forskellige browsere hhv. på de forskellige computere.

6. Retargeting og dataindsamling via tredjepart til bannerannoncering

Som en del af retargeting og bannerannoncering betjener vi os af services fra tredjepart, som indsætter cookies på vores side. Det drejer sig herved om de følgende udbydere:

Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/dk/policies/technologies/ads/

Nugg.ad GmbH, Rotherstr. 16, 10245 Berlin; https://www.nugg.ad/en/privacy/general-information.html
Adform Germany GmbH; Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg, Tyskland; http://site.adform.com/privacy-policy/en/

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrig; http://www.criteo.com/privacy/

The Rubicon Project Ltd., Walmar House, 5th Floor, 296 Regent St., London, W1B 3HR, Storbritannien; http://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/

Yieldlab AG, Colonnaden 41. 20354 Hamburg, Tyskland; http://www.yieldlab.com/meta-navigation/data-protection/

Xaxis, Inc., 132 West 31 Street, 9th Floor, New York, NY 10001, USA; https://www.xaxis.com/static/view/privacy-policy-en

7. Sikker dataoverførsel

Dine personlige oplysninger overføres hos os sikkert via kryptering. Dette gælder naturligvis også for din bestilling og også for kundelogin. Vi betjener os herved af kodningssystemet TLS (Transport Layer Security) hhv. SSL (Secure Socket Layer).

Desuden sikrer vi vores websider og øvrige systemer gennem tekniske og organisatoriske tiltag mod tab, destruktion eller uautoriserede personers adgang, modifikation eller udbredelse af dine oplysninger.